Latest Posts

IMPRESSUM

Lovrakovi bistrići LOBI

Polet literarno – likovni podlistak
Digitalni školski list OŠ Mate Lovraka Županja
šk. god. 2019./2020. 2022./2023.

Godina izlaženja:
 LVIII. kao Polet 71. broj i V. godina kao Lovrakovi bistrići / LOBI 5.broj

Digitalno izdanje: od 2015. godine

Nakladnik: OŠ Mate Lovraka Županja, Ul. Alojzija Stepinca 18  tel. 032 832 110

Za nakladnika: ravnatelj Marijan Oršolić, prof.

Kontakt: e-mail: os.mlovraka.zu@os-mlovraka-zu.skole.hr

Glavni urednik – učenik: Marin Baturina 6.b. Ana Lora Mudrinić 6.b

Glavna i odgovorna urednica: Radojka Matić, učitelj savjetnik, Renata Krsnik profesor mentor

Novinari: Marin Baturina 6b, Lara Lenić 8.a, Leonardo Zovkić 8.a, Tena Rošić 8.a, David Martinović 8.a, Nina Žuljić 6.a,  Barica Iljić 6.a, Marina Jurić 6.a, Hana Vrhovac 6.a, Bruno Perić 6.a, Luka Dabić 6.a,  Borna Pavlović 6.b.,

Grafička oprema i dizajn: Eugen Buzov, vanjski suradnik

Prvi broj objavljen je 1962. pod nazivom Polet  kao list literarnih i likovnih radova učenika. Objavljivan je u tehnici kopiranja. Literarni radovi su prepisivani pisaćim strojem, a likovni su se prenosili tehnikom ”bockanja”.  Izlazio je ponekad i tri puta godišnje.
1981. list postaje novinarski s dodatkom literarnih i likovnih radova.
I dalje se objavljuje tehnikom kopiranja.

Samo jedan broj  tiskan je u tiskari u šk. godini 2005./2006.

Od 1915. godine list izlazi u digitalnom  obliku u PDF formatu na stranicama škole.

2015 .godine mijenja  ime u Lovrakovi bistrići, kratica LOBI, a Polet zadržava kao literarno – likovni podlistak.

U školskoj godini 2019./2020. izlazi u digitalnom obliku preko platforme WordPress.